ระวังของเล่นเด็กที่มีของแหลมคม

เตือนภัยรอบตัว

ระวังของเล่นเด็กที่มีของแหลมคม

ถ้าเราจะซื้อของเล่นให้แก่เด็กสักชิ้น เราต้องเลือกของเล่นที่มั่นใจจริงๆ ว่าไม่เป็นของมีคมที่จะบาดลูกเราได้ หรือของเล่นชิ้นเล็กที่ทำให้เด็กกินหรือกลืนลงไปได้ เคยมีข่าวลงว่ามีเด็กเล่นของเล่นแล้วกลืนลงไปในคอ ติดลงคอ หายใจไม่ออก พ่อแม่จึงต้องรีบนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลให้ถึงมือหมอโดยเร็วที่สุด ถ้าเราอยากจะมั่นใจได้อย่างไรว่าลูกของเราจะไม่เป็นอันตรายจากการเล่นของเล่นก็ให้พ่อแม่เฝ้าดูอย่างใกล้ชิด

ของเล่นที่ดีจะต้องไม่มีเหลี่ยมคม จะต้องไม่ชิ้นเล็กเกินไปจนทำให้เด็กกลืนได้ ของเล่นที่ดีที่น่าเป็นแบบอย่างให้เด็กได้เล่นในสิ่งที่มีประโยชน์คือ ของเล่นที่สามารถเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กได้ สามารถหาซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กได้ทั่วไปตามท้องตลาด และต้องสอนให้เด้กเล่นของเล่นให้เป็น เล่นของเล่นให้ถูกต้อง จะได้ไม่เกิดอันตรายขึ้นกับเด็กได้อีก

Back To Top